Menu

Umělci – 2023

 

 

Filippo Mineccia /IT/

 

Ve Florencii narozený kontratenorista Filippo Mineccia si získal mezinárodní uznání a mnozí ho považují za jednoho z největších specialistů na repertoár slavné éry kastrátů.

Jako dítě studoval zpěv na hudební škole ve Fiesole a stal se členem jejího polyfonního sboru. Po absolvování studia zpěvu a violoncella na Hudební konzervatoři Luigiho Cherubiniho ve Florencii studoval u Gianniho Fabbriniho a Donatelly Debolini.

Filippo Mineccia vynikl oceněním v národních i mezinárodních pěveckých soutěžích.

Spolupracuje se soubory jako Accademia Bizantina, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, Il Complesso Barocco, La Cappella della Pietà de‘ Turchini, Opera Fuoco, La Barocca, Ensemble Inégal, Collegium 1704, Collegium Marianum, Capella Cracoviensis, Divino Sospiro, Balthasar Neumann Ensemble, Auser Musici, Cappella Mediterranea.

___________

 

 

Gabriela Eibenová /CZ/

 

Sopranistka Gabriela Eibenová je na české hudební scéně vnímána jako renomovaná zpěvačka v oblasti interpretace staré hudby. Vystudovala Pražskou konzervatoř, teorii a provozovací praxi staré hudby na Masarykově univerzitě a historickou interpretaci na JAMU. S varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou, založila vokálně–instrumentální soubor Ensemble Inégal, který se profiluje především jako propagátor díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S tímto tělesem intenzivně koncertuje na významných mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, Musica Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music Festival Santander, Lufthansa Music Festival London, Stockholm Early Music Festival aj.). Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli, Libanonu i Japonsku. Na svém kontě má více než 40 CD nahrávek. Působí jako lektorka zpěvu na mistrovských kurzech specializovaných na interpretaci staré hudby. V roce 2020 založila hudební festival Rosa Bohemica, jenž pomocí hudby oživuje a rozeznívá prostory se silným geniem loci.

 

___________

 

 

Musica Aeterna /SK/

 

Soubor staré hudby Musica Aeterna vznikl v roce 1973 z iniciativy prof. Jána Albrechta. Jako první systematicky seznamoval budoucí profesionální hudebníky s hudbou období gotiky, renesance a baroka. Studium skladeb zmíněných období nakonec vyústilo ve zformování speciálního souboru staré hudby, který se v roce 1989 definitivně přeorientoval na hru na dobové nástroje ze 17. a 18. století, resp. jejich kopie. Evropská hudba a hudba středoevropské, respektive slovenské provenience 17. a 18. století je těžištěm repertoáru souboru, který byl v letech 1986 – 2005 včleněn do Slovenské filharmonie. Uměleckým vedoucím je Peter Zajíček.

 

___________

 

11_Dresdner-Kammerchor_David_Pinzer

 

Dresdner Kammerchor /DE/

 

Dresdner Kammerchor je jeden z předních německých sborů. Od roku 1985, kdy ho založil Hans-Christoph Rademan, je zavedenou stálicí na německé a evropské hudební scéně. Svými iniciativami prohlubuje zájem, výzkum a propagaci hudebního dědictví centrálního Německa. Jedním z příkladů je první kompletní provedení nahrávek Heinricha Schütze. Sbor utváří podobu kulturního dědictví svého regionu a působí na mezinárodním poli jako velvyslanec Drážďan a Saska. Spolupracoval společně s Drážďanským barokním orchestrem a jinými hudebními tělesy na znovuobjevení děl Heinricha Schütze, Johanna Adolfa Haase, Johanna Davida Heinichena a také Jana Dismase Zelenky. Získal mnoho ocenění, mezi jinými např. Cenu kritiků v Německu.

Kromě oratorií a duchovních děl barokních mistrů, jako např. Bacha, Telemana a Händela, patří do jejich repertoáru i sborová hudba klasického a romantického období od Mozarta přes Mendelssohna až k Bramsovi. Dresdner Kammerchor je take proslulý provedením náročných a capella skladeb z 19. a 20. století od Maxe Regera, Alfreda Schnittkeho, Ernsta Kreneka, Oliviera Messiaena a Hermana Berlinskiho.

Sbor se specializuje na moderní a soudobou hudbu. To se odráží v četných premiérách, prvních provedeních a nových skladbách složených přímo pro soubor. V roce 2009 vznikla z iniciativy Hanse-Christopha Rademana a Dresdner Kamerchoru Drážďanská sborová dílna nové hudby (Dresden Chorwerkstatt fur Neue Musik). Sbor získal hudební ocenění Ernsta von Siemense za oddanost současné hudbě.

Dresdner Kammerchor doposud získal značné uznání během svých koncertních turné po Evropě i za oceánem, např. v Americe, Jižní Africe, Indii a Číně. Sbor je také pravidelně zván na mezinárodní festivaly s význačným renomé, jako jsou Rheingau Music Festival, Oude-Muziek-Festival Utrecht, Festivales Musicales Buenos Aires, Bachwoche Ansbach, Händelfestspiele v Halle a v Göttingenenu.

Pravidelná spolupráce s renovovanými orchestry a dirigenty z Německa a ze zahraničí podtrhuje reputaci sboru. Mezi nejznámější dirigenty, kteří se sborem spolupracovali, se řadí René Jacobs, Sir Roger Norrington, Ádam Fischer, Richardo Chailly, Herbert Blomstedt a dále soubory jako např. Sächsische Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, The Orchestra of the Age of Enlightenment, Concerto Köln a Akademie für Alte Musik Berlin.

 

___________

 

20150421_299edited

 

Ensemble Inégal /CZ/

 

Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renesanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A . Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival of baroque music London, De Bijloke Gent, Early Music Festival Stockholm, BachFest Leipzig a mnoha dalších. Realizoval již téměř 20 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění (Diapason d´Or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.), objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská vysílací unie EBU, Česká televize, Deutschlandradio Kultur, aj.).

 

___________

 

 

Adam Viktora /CZ/

 

Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž natočil více než 20 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech jako např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg, Stockholm Early Music Festival a další. Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany a pořádá každoroční muzikologické kolokvium Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

 

___________

 

 

 

Cinquecento /AU, BE, UK, DE, CH/

 

Cinquecento, soubor sdružující pět profesionálních zpěváků z Rakouska, Belgie, Anglie, Německa a Švýcarska, vznikl v roce 2004 ve Vídni a rychle se etabloval jako jeden z nejvýznamnějších vokálních souborů v Evropě. Klade za cíl přiblížit méně známý repertoár šestnáctého století z dvorů císařského Rakouska, jakož i předvést pestrou i kaleidoskopickou rozmanitost kompozičních stylů evropské renesanční polyfonie. Díky zájmu moderních skladatelů soubor zařadil do svého repertoáru také mnohá soudobá díla.
Vedle četných koncertů v Rakousku soubor vystupuje také v Belgii, Holandsku, Polsku, Velké Británii, Švýcarsku, Francii, Portugalsku, Maďarsku, Itálii, Slovensku, Slovinsku, Německu, České republice, USA, Kanadě a Jižní Koreji. V létě 2021 Cinquecento úspěšně debutovalo na Salcburském festivalu. Vedle mnoha ocenění, která soubor získal za své nahrávky, jako např.
„Diapason d’Or de l’année“ za nahrávku hudby Heinricha Isaaca, v roce 2009 Cinquecento získalo cenu „Deutschlandfunk-Förderpreis“ za mimořádný úspěch na festivalu Musikfest
Bremen. Od roku 2006 Cinquecento nahrává pro společnost Hyperion, přičemž se zaměřuje na habsburské dvorní skladatele šestnáctého století. Nejnovější vydání
obsahuje Missu Jacoba Regnarta „Christ ist erstanden“ (2021).