Menu

Program

ZELENKA FESTIVAL PRAHA

 

J. D. ZELENKA – MOTETA PRO SÓLOVÝ ALT A ORCHESTR

česká premiéra stěžejních Zelenkových děl Sollicitus fossor a Qui nihil sortis

Zakoupit vstupenky

Ensemble Inégal

Filippo Mineccia – kontratenor (Itálie)

Gabriela Eibenová – soprán

Peter Whelan – fagot (Velká Británie)

Adam Viktora – dirigent

13.10.2015 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 2, Praha 1

Po skvělé zkušenosti s fenomenálním kontratenoristou Filippem Minecciou v rámci našeho zelenkovského  turné po Francii, Belgii a Lucembursku jsme se rozhodli představit jeho umění také posluchačům v Praze. Na programu jsou virtuozní moteta pro sólový alt a orchestr, z nichž některá Zelenka komponoval pro italské kastráty působící na drážďanském dvoře.  

 

J. D. ZELENKA S RADKEM BABORÁKEM „NA MODERNÍ“

součástí programu je světová premiéra dvou Zelenkových zhudebnění Ave Regina coelorum pro sóla, sbor a orchestr

Zakoupit vstupenky

Ensemble Inégal

Radek Baborák – lesní roh

Adam Viktora – dirigent

14.10.2015 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 2, Praha 1

Na programu jsou Zelenkova orchestrální Capriccia, která patří k tomu nejnáročnějšímu, co bylo kdy zkomponováno pro lesní roh. Na tomto koncertě, kde Ensemble Inégal vystoupí společně s fenomenálním českým hornistou, Radkem Baborákem, zahrajeme poprvé ve své historii barokní repertoár na moderní nástroje.  Chceme totiž ukázat, že Zelenkova hudba může být krásná i bez barokních nástrojů, a že klíč k jejímu pochopení nespočívá pouze ve střevových strunách, krátkých smyčcích, hobojích se dvěma klapkami a lesních rozích bez pístů.

 

ZELENKA CONFERENCE PRAGUE – NOVÉ POHLEDY NA ŽIVOT A DÍLO JANA DISMASE ZELENKY

Janice B. Stockigt (Austrálie), Wolfgang Horn (Německo), Jóhannes Ágústsson (Island), Claudia Lubkoll (Německo), Michaela Freemanová, Jana Vojtěšková, Karel Veverka (Česká republika), Frederic Kiernan (Austrálie)

15.10.2015 10:00 až 17:00 - Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Puškinovo náměstí 9, Praha 6

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

 

J. D. ZELENKA – TRIOVÉ SONÁTY

Zakoupit vstupenky

Ensemble Marsyas (Velká Británie) a hosté
16.10.2015 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1

Tři ze šesti Zelenkových triových sonát zazněly v rámci I. ročníku Zelenka Festivalu Praha. Provedení dalších tří z těchto Zelenkových nejmenších, ale zároveň i největších děl v letošním roce bylo od začátku v plánu. Fantastický úspěch loňského vystoupení nepřekonatelného Ensemble Marsyas rozhodl o tom, že právě jemu s velkou radostí a vděčností svěříme provedení těchto sonát. V tento výroční den Zelenkova křtu zazní záměrně a velmi symbolicky právě Zelenkovy triové sonáty, jedno z nejoriginálnějších děl komorního repertoáru. Jejich tištěné vydání muzikologem Camillo Schönbaumem způsobilo v 60. létech 20. století senzaci, která stála na samém počátku znovuobjevování Zelenkova díla.

 

Festival pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondy budoucnosti.

 

Vstupenky si můžete též zakoupit online na jednom z následujících odkazů: