Menu

Zelenka Conference Prague

NOVÉ POHLEDY NA ŽIVOT A DÍLO JANA DISMASE ZELENKY

ZELENKA’S LIFE AND MUSIC RECONSIDERED

Janice B. Stockigt (Austrálie), Wolfgang Horn (Německo), Jóhannes Ágústsson (Island), Claudia Lubkoll (Německo), Michaela Freemanová, Jana Vojtěšková, Karel Veverka (Česká republika), Frederic Kiernan (Austrálie)

 

15.10.2015 10:00 až 17:00 hodin – Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Puškinovo náměstí 9, Praha 6
Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

 

Jóhannes Ágústsson (Reykjavík)

‘Vollkommner VIRTUOS': Jan Dismas Zelenka – the man, the myth, the musician

(Zelenka – člověk, mýtus, hudebník)

 

Janice B. Stockigt (Melbourne)

Zelenka Reviewed and Re-evaluated

(Zelenka revidovaný a přehodnocený)

 

Wolfgang Horn (Regensburg)

Operas, Arias and Zelenka – some remarks on a special relationship

Opery, árie a Zelenka – několik poznámek k zvláštnímu vztahu

 

Claudia Lubkoll (Drážďany)

Wasserzeichen in den Zelenka-Autographen der SLUB Dresden

„Papers and watermarks in Zelenka’s autographic manuscripts in the SLUB Dresden“

(Dokumenty a vodoznaky v Zelenkových rukopisech uložených v Saské zemské a univerzitní knihovně v Drážďanech)

 

Michaela Freemanová (Praha)

Jan Dismas Zelenka and Leonardo Leo

(Jan Dismas Zelenka a Leonardo Leo)

 

Jana Vojtěšková (Praha)

Zelenka’s work in the 18th and 19th century in Prague

(Zelenkovo dílo v Praze v 18. a 19. století)

 

Karel Veverka (Praha)

The Musical Patronage of Count Johann Hubert von Hartig of the Order of the Knights of the Cross with the Red Star in Prague

(Hudební mecenát Jana Huberta Hartiga v kontextu pražského křižovnického kůru v první polovině 18. století)

 

Frederic Kiernan (Melbourne)

Zelenka Reception in the Nineteenth Century: Some New Sources

(Několik nových pramenů k ohlasu na Zelenku v 19. století)

 

 

Registrace na konferenci

[contact-form-7 404 "Not Found"]