Menu

Zelenka Conference Prague – 2018

Janice B. Stockigt (Austrálie), Andrew Frampton (Velká Británie), Frederic Kiernan (Austrálie), Michael Driscoll (USA),  Kjartan Oskarsson (Island), Lukáš Vokřínek (Česká republika)

 

19.10. 2018 / 10:00 – 18:00

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha – Drážďany je jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

Program konference brzy oznámíme:

Hudba Jana Dismase Zelenky se již od poloviny 20. století dostává k posluchačům celého světa. Na internetu se otevřel milovníkům jeho hudby poklad – jeho vlastnoručně signované skladby a chrámová hudba z jeho úchvatné sbírky, to vše je nám dnes dostupné online. Mezitím, co se jeho odkaz postupně šíří mezi posluchači díky koncertům, nahrávkám a přenosům, je na místě se na chvilku pozastavit a popřemýšlet nad pokrokem našich znalostí, které byly, pokud jde Zelenku a jeho hudbu, v posledních letech v tomto směru vykonány, a zvážit směr, kterým by se měl výzkum, zabývající se Zelenkou, ubírat.

Konference je organizována ve spolupráci s NÁRODNÍM PEDAGOGICKÝM MUZEEM A KNIHOVNOU JANA AMOSE KOMENSKÉHO  v Praze.

NPMK_logo barevné tři řádky + orange

Registrace na konferenci

Vaše jméno a příjmení

Váš email

Instituce

Poznámka