Menu
Pater Zajíèek

Peter Zajíček

MUSICA AETERNA

umělecký vedoucí / Peter Zajíček

Peter Zajíček vystudoval hru na housle na konzervatoři a VŠMU  v Bratislavě a zúčastnil se několika mistrovských kurzů zaměřených na interpretaci staré hudby. Je uměleckým vedoucím a koncertním mistrem souboru Musica Aeterna, se kterým při svých početných koncertech v Evropě i v zahraničí zrealizoval úspešné CD nahrávky, za které se souboru dostalo mnoha prestižních ocenění. Je rovněž předsedou sdružení „Centrum starej hudby“, které pod jeho vedením založilo v Bratislavě dnes už úspěšnou tradici mezinárodního festivalu „Dni starej hudby“. Peter Zajíček působí pedagogicky na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, na Univerzitě Komenského v Bratislavě, přednášel na Církevní konzervatoři v Bratislavě a intenzivně sa věnuje také muzikologickému bádaní, jehož výsledky prezentoval nejen na vlastních koncertních projektech či na CD nahrávkach, ale také na přednáškách v Bratislavě, Paříži, Norimberku, Vídni, Münsteru, Granadě, Praze, Brně, Katovicích či Buenos Aires. Úzce spolupracoval s Centrem barokní hudby ve Versailles a se společností barokního tance L´Eventail. Jako sólista a umělecký vedoucí souboru Musica Aeterna spolupracoval prakticky se všemi významnými interprety staré hudby a jako host viděl soubory v USA, Francii, Rakousku, či v České republice. V roce 1997 byl spoluzakladatelem hudebního sdružení Albrecht Collegium a v roce 1999 založil soubor Miméza, poté Festivalový orchester Apollo. Je autorem první publikace ve slovenském jazyce o interpretaci houslové hudby 17. a 18. století. V zahraničí je vyhledávaným koncertním mistrem a lektorem v oblasti interpretace staré hudby. V roce 2017 udělilo Ministerstvo kultury slovenské republiky Peteru Zajíčkovi Cenu ministra kultury Slovenské republiky za rok 2016 za přínos v oblasti oživování notových hudebních památek vázajících se k území Slovenska, za dlouholetou činnost na postu uměleckého vedoucího souboru Musica Aeterna a za osobnostní vklad uměleckého ředitele a organizátora festivalu Dni starej hudby.