Menu

Program – 2016

ZELENKA FESTIVAL PRAHA

 

J. D. ZELENKA – ZE SBÍRKY SVĚTSKÉ VOKÁLNÍ HUDBY

Zakoupit vstupenky

Musica Aeterna
Peter Zajíček – umělecký vedoucí
Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková – sóla

19.10.2016 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Praha
Program čerpá z dosud neznámého pokladu Zelenkovy vlastní sbírky světské vokální hudby. Zazní díla autorů J. A. Hasse, N. Porpora, A. Lotti a G. Giacomelli.

 

 

J. D. ZELENKA – ALCUNE ARIE
česká premiéra Zelenkovy sbírky italských árií

Zakoupit vstupenky

Musica Florea
Marek Štryncl– umělecký vedoucí
Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková, Kamila Mazalová, Roman Hoza – sólisté

20.10.2016 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Praha
V tomto unikátním díle můžete poznat Zelenku jako prvotřídního autora bravurně ovládajícího operní kompoziční styl.

 

 

ZELENKA CONFERENCE PRAGUE

Janice B. Stockigt, Andrew Frampton (Austrálie), Wolfgang Horn, Claudia Lubkoll, Michael Maul, Clemens Harasim, Ansem Hartinger (Německo)

21.10.2016 10:00 až 17:00 - Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Puškinovo náměstí 9, Praha 6

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

 

J. D. ZELENKA – MISERERE & MISSA DEI FILII

Zakoupit vstupenky

Kammerchor Stuttgart
Ensemble Inégal
Frieder Bernius – dirigent
Sólisté:
Maria Bernius
Adam Schilling
Tobias Mäthger
Emanuel Fluck (Praha)
Johannes Hill (Drážďany)

 

22.10.2016 v 19:30 hodin – Kostel U Salvátora, Salvátorská ul, Praha
23.10.2016 v 17:00 hodin – Annenkirche, Drážďany

Společný projekt souborů Kammerchor Stuttgart a Ensemble Inégal v nastudování legendy Zelenkova znovuobjevení, německého dirigenta Friedera Berniuse. Na programu bude provedení dvou vrcholných zelenkových děl, mše Missa Dei Filii ZWV 20 a Miserere c moll ZWV 57.

 

Festival pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondy budoucnosti.

 

Vstupenky si můžete též zakoupit online na jednom z následujících odkazů: