Menu

Program – 2022

Program letošního 8. ročníku, který proběhne 12. – 16. října 2022

Letošní ročník svátků hudby Jana Dismase Zelenky, Zelenka Festivalu Praha – Drážďany se uskuteční od 12. do 16. října 2022 na různých místech v Praze a v Drážďanech. Zahajovací a závěrečný koncert přinesou Zelenkovo velkolepé zhudebnění žalmů v programu Psalmi Vespertini I. v podání Ensemble Inégal a Dresdner Kammerchor pod vedením Adama Viktory.

Německý varhaník Tobias Lindner a Schola Gregoriana Pragensis zasvětí v Bazilice sv. Markéty na Břevnově posluchače do starobylého, dnes již neužívaného, v Zelenkově době však běžného způsobu doprovodu liturgie podle pravidel tzv. Alternatim Praxis. Ve speciálně komponovaném programu zazní kombinace gregoriánského programu a raně barokní italská varhanní hudba ze Zelenkových opisů uspořádaných v jeho čtyřech knihách Collectaneorum Musicorum.

Poklady instrumentální hudby zachované v Drážďanském archivu ve Schrank II, tedy ve druhé skříni, představí legendární slovenský barokní soubor Musica Aeterna pod vedením houslisty Petera Zajíčka na koncertě v nádherném Rytířském sále Velkopřevorského paláce na Malé Straně.

St 12/10/2022- 19.30

Kostel Panny Marie pod řetězem, Malá Strana

J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I.

___________

Dresdner Kammerchor /DE/ a Ensemble Inégal /CZ/
Gabriela Eibenová – soprán / David Erler – alt /
Tobias Hunger – tenor / Florian Götz – bas
Adam Viktora – dirigent

Ve společném nastudování Ensemble Inégal a Dresdner Kammerchor pod vedením Adama Viktory zazní Zelenkův první nešporní cyklus Psalmi Vespertini I. Kompozice tohoto i dalších tří cyklů souvisí s nárůstem Zelenkova významu a prestiže v prostředí jeho působiště, královské kapely v Drážďanech. Od druhé poloviny dvacátých let 18. století se zde totiž skladatel Zelenka uplatňoval také jako kapelník a začal z tohoto důvodu budovat vlastní repertoár složený ze svých děl i skladeb současníků.Často se hovoří o tom, že hudbou J. D. Zelenky byl nadšen také J. S. Bach, a že jeho díla prováděl v chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Jednalo se právě o část prvního cyklu slavnostních nešpor a 12. října Vám Ensemble Inégal nabídne unikátní příležitost poznat toto Zelenkovo dílo v celém kontextu.

Vstupenky zde

 

Čt 13/10/2022 – 19.30

Bazilika sv. Markéty, Břevnov

J. D. Zelenka: Collectaneorum Musicorum

/Frescobaldi, Poglietti, Battiferri/
___________

Tobias Lindner – varhany (DE) a Schola Gregoriana Pragensis /CZ/

Unikátní koncertní program, jehož protagonisty jsou německý varhaník Tobias Lindner a Schola Gregoriana Pragensis, čerpá ze čtyř Zelenkových knih s opisy děl jiných skladatelů s názvem Collectaneorum Musicorum. 13.10.2022 zazní v Bazilice sv. Markéty na Břevnově raně barokní italská varhanní hudba ze Zelenkových opisů a gregoriánský chorál. Koncepce programu odpovídá v Zelenkově době běžné struktuře doprovodu liturgie založené na kombinaci varhanní hudby s přednesem gregoriánského chorálu, tedy tzv. Alternatim Praxis.

Vstupenky zde

 

Pá 14/10/2022 – 19.30

Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Malá Strana

Schrank II – Instrumentální program z repertoáru kapelníků a koncertních mistrů Dresdner Hofkapelle

/Pisendel, Vivaldi, Pergolesi/
___________

Musica Aeterna /SK/
Peter Zajíček – umělecký vedoucí

Poklad z druhé skříně. Legendární slovenský barokní soubor Musica Aeterna vystoupí s hudbou Pergolesiho, Vivaldiho a Pisendela. Program obsahuje virtuozní instrumentální hudbu z prostředí Zelenkova drážďanského působiště a z pera koncertních mistrů dvorního orchestru, kde byl Zelenka angažován jako kapelník a kurátor královského notového archivu. Koncert se uskuteční 14.10.2022 v Rytiřském sále Velkopřevorského paláce na Malé Straně.

Vstupenky zde

 

Ne 16/10/2022 – 11.00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Praha Karlov

Tradiční mše svatá z 19. neděle po Seslání Ducha svatého

/Latinská mše v tridentském ritu s doprovodem renesanční hudby z okruhu
Zelenkova zájmu/

___________

Tradiční mše svatá z 19. neděle po Seslání Ducha svatého obětovaná za Jana Dismase Zelenku. Každoročně tímto způsobem v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově uctíme památku Jana Dismase Zelenky jako zbožného člověka, jemuž vděčíme za velký díl krásy, jež nás obklopuje. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Praha Karlov
Spherae sonantes, Svobodné hudební bratrstvo, Ensemble Lazarus

 

Ne 16/10/2022 – 17.00

Annenkirche, Dresden

J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I.

___________

Dresdner Kammerchor /DE/ a Ensemble Inégal /CZ/
Gabriela Eibenová – soprán / David Erler – alt /
Tobias Hunger – tenor / Florian Götz – bas
Adam Viktora – dirigent

Ve společném nastudování Ensemble Inégal a Dresdner Kammerchor pod vedením Adama Viktory zazní Zelenkův první nešporní cyklus Psalmi Vespertini I. Kompozice tohoto i dalších tří cyklů souvisí s nárůstem Zelenkova významu a prestiže v prostředí jeho působiště, královské kapely v Drážďanech. Od druhé poloviny dvacátých let 18. století se zde totiž skladatel Zelenka uplatňoval také jako kapelník a začal z tohoto důvodu budovat vlastní repertoár složený ze svých děl i skladeb současníků.Často se hovoří o tom, že hudbou J. D. Zelenky byl nadšen také J. S. Bach, a že jeho díla prováděl v chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Jednalo se právě o část prvního cyklu slavnostních nešpor a 12. října Vám Ensemble Inégal nabídne unikátní příležitost poznat toto Zelenkovo dílo v celém kontextu.

 

Festival pořádá Ensemble Inégal za finanční podpory Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Česko-německého fondu budoucnosti.