Menu

Zelenka Conference Prague – 2016

ZELENKA: PAST AND PRESENT

Janice B. Stockigt, Andrew Frampton (Austrálie), Wolfgang Horn, Claudia Lubkoll, Michael Maul, Clemens Harasim, Ansem Hartinger (Německo)

21.10.2015 10:00 až 17:00 hodin – Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Puškinovo náměstí 9, Praha 6
Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

Hudba Jana Dismase Zelenky se již od poloviny 20. století dostává k posluchačům celého světa. Na internetu se otevřel milovníkům jeho hudby poklad – jeho vlastnoručně signované skladby a chrámová hudba z jeho úchvatné sbírky, to vše je nám dnes dostupné online. Mezitím, co se jeho odkaz postupně šíří mezi posluchači díky koncertům, nahrávkám a přenosům, je na místě se na chvilku pozastavit a popřemýšlet nad pokrokem našich znalostí, které byly, pokud jde Zelenku a jeho hudbu, v posledních letech v tomto směru vykonány, a zvážit směr, kterým by se měl výzkum, zabývající se Zelenkou, ubírat.

 

Referáty:

Janice B. Stockigt (Melbourne)

Zelenka and the Sectarian Politics of Saxony: 1733

 

Claudia Lubkoll (Drážďany)

Watermarks in Jan Dismas Zelenka’s vesper psalms

 

Michael Maul (Lipsko)

Der Fall Christian Siegmund Nitzschner – Überlegungen zu einem neuen Zelenka-Dokument

 

Wolfgang Horn (Regensburg)

Elements, forms and genres in the masses of Jan Dismas Zelenka

 

Clemens Harasim (Lipsko)

Zelenkas Magnificat-Vertonungen ZWV 107 und ZWV 108 im Kontext zeitgenössischer Marienkompositionen

 

 

 

 

 

Registrace na konferenci

[contact-form-7 404 "Not Found"]