Menu

Zelenka Conference Prague – 2017

Janice B. Stockigt (Austrálie), Wolfgang Horn (Německo), Sebastian Sanyal (Velká Británie), Michael Driscoll (USA), Petr Daněk, Libor Mašek (Česká republika)

6.10.2017 10:00 až 17:00 – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

Hudba Jana Dismase Zelenky se již od poloviny 20. století dostává k posluchačům celého světa. Na internetu se otevřel milovníkům jeho hudby poklad – jeho vlastnoručně signované skladby a chrámová hudba z jeho úchvatné sbírky, to vše je nám dnes dostupné online. Mezitím, co se jeho odkaz postupně šíří mezi posluchači díky koncertům, nahrávkám a přenosům, je na místě se na chvilku pozastavit a popřemýšlet nad pokrokem našich znalostí, které byly, pokud jde Zelenku a jeho hudbu, v posledních letech v tomto směru vykonány, a zvážit směr, kterým by se měl výzkum, zabývající se Zelenkou, ubírat.

Program konference brzy oznámíme.

Registrace na konferenci

Vaše jméno a příjmení

Váš email

Instituce

Poznámka