Menu

Zelenka Conference Prague – 2017

„Zelenka a české baroko: česká hudba 18.století.“

Konference je věnovaná památce muzikoložky a hudební publicistky PhDr. Michaely Freemanové Ph.D. (†2017)

Janice B. Stockigt (Austrálie), Andrew Frampton (Velká Británie), Frederic Kiernan (Austrálie), Wolfgang Horn (Německo), Sebastian Sanyal (Velká Británie), Michael Driscoll (USA), Petr Daněk (Česká republika), Jiří K. Kroupa (Česká republika), Libor Mašek (Česká republika)

6.10.2017 10:00 až 17:00 – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

 

Program konference (přesné časy jednotlivých přednášek brzy oznámíme):

  • ˜ Janice B. Stockigt (Austrálie) – From Bohemia to Dresden: Jan Dismas Zelenka’s collection of sacred music
  • ˜ Andrew Frampton (Velká Británie) – Zelenka’s reworking of a Palestrina mass as shown in a recently discovered manuscript
  • ˜ Michael Driscoll (USA) – Zelenka’s arrangements of ‘Dixit Dominus’ settings by other composers
  • ˜ Frederic Kiernan (Austrálie) – Zelenka in Czech literature
  • ˜ Sebastian Sanyal (Velká Británie) – The Louňovice pod Blaníkem parish registers 1675-1685: A search for the possible connections of the Zelenka family
  • ˜ Jiří K. Kroupa (Česká republika) – A.M.D.G.B.V.M.OO.SS.H.AA.P.I.R.: Pokus o novou interpretaci Zelenkovy dedikační formule
  • ˜ Libor Mašek (Česká republika) – Hledání ideální podoby přepisu Zelenkových skladeb

 

Hudba Jana Dismase Zelenky se již od poloviny 20. století dostává k posluchačům celého světa. Na internetu se otevřel milovníkům jeho hudby poklad – jeho vlastnoručně signované skladby a chrámová hudba z jeho úchvatné sbírky, to vše je nám dnes dostupné online. Mezitím, co se jeho odkaz postupně šíří mezi posluchači díky koncertům, nahrávkám a přenosům, je na místě se na chvilku pozastavit a popřemýšlet nad pokrokem našich znalostí, které byly, pokud jde Zelenku a jeho hudbu, v posledních letech v tomto směru vykonány, a zvážit směr, kterým by se měl výzkum, zabývající se Zelenkou, ubírat.

Konference je organizována ve spolupráci s NÁRODNÍM PEDAGOGICKÝM MUZEEM A KNIHOVNOU JANA AMOSE KOMENSKÉHO  v Praze.

NPMK_logo barevné tři řádky + orange

Registrace na konferenci

[contact-form-7 404 "Not Found"]