Menu

Zelenka Conference Prague – 2019

Program a místo konání konference brzy oznámíme.

Můžete se těšit na přednášky zelenkovských badatelů z Austrálie, Nového Zélandu, Islandu i České republiky

VSTUP ZDARMA / Registraci brzy oznámíme

Příspěvky budou tlumočeny do češtiny a angličtiny.

 

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha – Drážďany je jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.