Menu
Zelenka Conference

Zelenka Conference Prague – 2019

18.10.2019 10:00 až 18:00 – knihovna muzikologického odd. Ústavu dějin umění AV ČR Praha, Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6

 

Podrobný program konference

Zelenka Conference 2019

k uctění památky profesora Wolfganga Horna / in honour of the memory of Professor Wolfgang Horn

 

Pátek / Friday 18. 10. 2019

Knihovna muzikologického odd. Ústavu dějin umění AV ČR Praha,

Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6

 

 

PROGRAM

 

Předsedající / Chair: Samantha Owens (New Zealand School of Music – Te Kōkī / Victoria University Wellington)

 

10:00 – 10:10

Zahájení / Opening

 

10:10 – 10:50

Jóhannes ÁGÚSTSSON (Reykjavík): “Johann Samuel Kaÿser (1708-1750):  Composer, Double Bass Player and Zelenka’s Colleague and Assistant”

 

10:50 – 11.05

Přestávka / Coffee break

 

11:05 – 11:30

Janice STOCKIGT (University of Melbourne): “The Genesis and Evolution of Zelenka’s Missa Sanctae Caeciliae (ZWV 1)”

 

11:30 – 12:00

David IRVING (ICREA & Institució Milà i Fontanals–CSIC): “French and Italian Bowholds in the Early Eighteenth Century: Implications for Musical Change within the Dresden Hofkapelle

 

12:00 – 14:00

Oběd / Lunch

 

14:00 – 14:30

Jana PERUTKOVÁ (Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno): „Oratoria, určená k provádění u Božího hrobu v českých zemích a Rakousku v 18. století a případ Zelenka“

 

14:30 – 15:00

Andrew FRAMPTON (University of Oxford): “Hidden in Plain Sight: Parody and Reworking in the Sacred Vocal Music of Jan Dismas Zelenka”

 

15: 00-15: 15

Přestávka / Coffee break

 

15: 15- 15:45

Shelley HOGAN (University of Melbourne): “A Reconstruction of Zelenka’s Early Membership in the Dresden Hofkapelle” (To be read by Samantha Owens)

 

15:45 – 16:15

Pavel JURÁK (Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha): „Nicola Porpora v Inventáriu Jana Dismase Zelenky“

 

16:15 – 16:45

Frederic KIERNAN (University of Melbourne): „Wolfgang Horn and Zelenka“

VSTUP ZDARMA / Registrace níže v textu

 

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha – Drážďany je jednodenní mezinárodní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

Příspěvky budou tlumočeny do češtiny a angličtiny.

 

Konferenci pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.

Spolupořadatelem International Zelenka Conference Prague je Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

logo cb