Menu

Program – 2017

J. D. ZELENKA – Lamentationes Jeremiae Prophetae

zahajovací koncert
zakoupit vstupenky

Collegium Marianum
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Virgil Hartinger – tenor
Marián Krejčík – bas
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

3.10.2017 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 4, Praha 1
Kompletní provedení Zelenkových Lamentací proroka Jeremiáše ZWV 53.

 

J. D. ZELENKA – Ze sbírky světské vokální hudby II

zakoupit vstupenky

Musica Aeterna
Gabriela Eibenová – soprán
Lenka Cafourková – soprán
Peter Zajíček – umělecký vedoucí

4.10.2017 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Praha
Program čerpá z pokladu Zelenkovy vlastní sbírky světské vokální hudby. Zazní skladby autorů: G. Porta, G. Giacomelli, G.F. Händel, G. Porsile, L. Vinci, G. Sellito, J.A. Hass a N. Porpora

 

Zelenka Conference Prague

Janice B. Stockigt (Austrálie), Andrew Frampton (Austrálie), Frederic Kiernan (Austrálie), Wolfgang Horn (Německo), Sebastian Sanyal (Velká Británie), Michael Driscoll (USA), Petr Daněk, Libor Mašek (Česká republika)

6.10.2017 10:00 až 17:00 – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

 

J. D. ZELENKA – Missa corporis domini

česká premiéra

Dresdner Kammerchor
Ensemble Inégal
Gabriela Eibenová – soprán
Kamila Mazalová (alt/mezzosoprán)
Tobias Hunger – tenor
Martin Schicketanz – baryton
Adam Viktora – dirigent

6.10.2017 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 4, Praha 1
zakoupit vstupenky

7.10.2017 v 17:00 hodin – Annenkirche, Drážďany
zakoupit vstupenky

Společný projekt souborů Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory. Na programu bude premiéra Zelenkovy mše Missa Corporis Domini ZWV 9.

Festival pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.

Abonentku nebo vstupenky na jednotlivé koncerty můžete zakoupit v předprodeji sítě www.colosseumticket.cz, eventuálně půl hodiny před začátkem koncertu v místě konání.

Zakoupit celofestivalovou vstupenku na všechny koncerty