Menu

Program – 2017

J. D. ZELENKA – Lamentationes Jeremiae Prophetae

zahajovací koncert
zakoupit vstupenky

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

3.10.2017 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 4, Praha 1
Kompletní provedení Zelenkových Lamentací proroka Jeremiáše ZWV 53.

 

J. D. ZELENKA – Ze sbírky světské vokální hudby

zakoupit vstupenky

Musica Aeterna
Peter Zajíček – umělecký vedoucí

4.10.2017 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Praha
Program čerpá z pokladu Zelenkovy vlastní sbírky světské vokální hudby.

 

Zelenka Conference Prague

Janice B. Stockigt (Austrálie), Wolfgang Horn (Německo), Sebastian Sanyal (Velká Británie), Michael Driscoll (USA), Petr Daněk, Libor Mašek (Česká republika)

6.10.2017 10:00 až 17:00 – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

 

J. D. ZELENKA – Missa corporis dominici

česká premiéra
zakoupit vstupenky

Dresdner Kammerchor
Ensemble Inégal
Adam Viktora – dirigent

6.10.2017 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 4, Praha 1
7.10.2017 v 17:00 hodin – Annenkirche, Drážďany

Společný projekt souborů Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory. Na programu bude premiéra Zelenkovy mše Missa Corporis Dominici ZWV 9.

Festival pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.

Vstupenky si můžete zakoupit na www.colosseumticket.cz