Menu

Program – 2019

16.10.2019 v 19:30 hodin – Praha / místo bude oznámeno

Ze soukromé sbírky světské vokální hudby Jana Dismase Zelenky

Zahajovací koncert

G. A. Haase / A. M. Bononcini / N. Porpora

______________________________________________________

Musica Aeterna / Peter Zajíček – umělecký vedoucí

zakoupit vstupenky

Jan Dismas Zelenka coby seniorní skladatel u dvora sloužil jako zastupující Kapellmeister, což zahrnovalo dodávání světské vokální hudby pro pravidelné komorní koncerty, pořádané v drážďanském královském paláci. Zelenkova soukromá sbírky árií, duet a kantát, kterou nashromáždil sloužila pro použití na těchto koncertech a jako studijní materiál nejen pro něho, ale i pro mladé italské pěvce.

 

 

 

17.10.2019 v 19:30 hodin – kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana

Jan Dismas Zelenka – Sepolcri

 

______________________________________________________

Collegium Marianum / Jana Semerádová – umělecká vedoucí

zakoupit vstupenky

Jan Dismas Zelenka složil velkou část svého díla v Drážďanech, ale i pro Prahu zkomponoval řadu děl, což potvrzuje jeho silnou vazbu na Prahu. Tři pašijová oratoria pro rozjímání ve svatém týdnu byla napsána pro jezuitskou kolej v Klementinu a rovněž na objednávku hraběte Hartiga, v jehož službách tehdy Zelenka působil a byla určena k provedení u Kristova hrobu. Některá z nich složil později na dvoře saského kurfiřta a krále Fridricha II.

 

 

 

18.10.2019 10:00 až 18:00 – Praha / místo bude oznámeno

Zelenka Conference Prague

______________________________________________________

 

 Spuštění registrace a program brzy oznámíme / VSTUP ZDARMA

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách. V letošním roce se můžeme těšit na přednášející z Austrálie, Nového Zélandu, Islandu a České republiky.

 

 

 

 

18.10.2019 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ul., Praha 1 – Malá Strana

19.10.2019 v 17:00 hodin – Annenkirche, Drážďany

J. D. ZELENKA

Missa purificationis Beatae Virginis Mariae ZWV 16
Currite ad aras ZWV 166 – světová premiéra

______________________________________________________

Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal

Adam Viktora – dirigent

zakoupit vstupenky PRAHA
předprodej oznámíme / DRÁŽĎANY

Společný projekt souborů Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory.

Mši k svátku očištění pannyy Marie složil Jan Dismas Zelenka v roce 1733, kdy získal u saského dvora v Drážďanech mnoho nových objednávek na rozměrné liturgické skladby pro významné příležitosti toho roku. Všechny skladby musel dokončit v poměrně krátkém termínu. Samotnou Missa Purificationis tak složil během deseti dnů. Na závěr k ní připsal: „…tuto mši jsem započal 14. srpna a díky milosti Boží dokončil 23. téhož měsíce, ačkoliv jsem byl nemocen.“ Tuto Mši soubor Ensemble Inégal nahrál ve světové premiéře a v roce 2010 za ni získal tři prestižní mezinárodní ocenění  Diapason d´Or, Goldberg 5 Stars a Prelude Classical Music Award.

Na závěr koncertu ve světové premiéře zazní ofertorium Currité ad aras, které Jan Dismas zkomponoval v roce 1716 ve Vídni.

 

 

Abonentku nebo vstupenky na jednotlivé koncerty můžete zakoupit v předprodeji sítě www.goout.cz, eventuálně půl hodiny před začátkem koncertu v místě konání.

Zakoupit celofestivalovou vstupenku na všechny koncerty

 

 

 

Festival pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.