Menu

Program – 2019

zf_2019_musica_aeterna_banner_1

St 16/10/18.45 – 19.15 – Velkopřevorský palác, Kočárovna, Malá Strana

O ZELENKOVĚ SBÍRCE

Beseda s uměleckým vedoucím souboru Musica Aeterna Peterem Zajíčkem o Zelenkově soukromé sbírce árií, duet a kantát, kterou nashromáždil. Moderuje prof. Petr Daněk (ÚDU ČAV).

VSTUP ZDARMA, registrace [email protected]

 

St 16/10/2019/ 19.30 hodin – Rytířský sál, Velkopřevorský palác, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana

ZAHAJOVACÍ KONCERT

ZE SBÍRKY SVĚTSKÉ VOKÁLNÍ HUDBY JANA DISMASE ZELENKY

A. Hasse / A. M. Bononcini / N. Porpora / A. Vivaldi

_____________________________________________________

Musica Aeterna / Peter Zajíček – umělecký vedoucí

Gabriela Eibenová – soprán / Markéta Cukrová – alt / Virgil Hartinger – tenor

 

zakoupit vstupenky

Jan Dismas Zelenka coby seniorní skladatel u dvora sloužil jako zastupující Kapellmeister, což zahrnovalo dodávání světské vokální hudby pro pravidelné komorní koncerty, pořádané v drážďanském královském paláci. Zelenkova soukromá sbírka árií, duet a kantát, kterou nashromáždil, sloužila pro použití na těchto koncertech a jako studijní materiál nejen pro něho, ale i pro mladé italské pěvce.

 

zf_2019_colegium_marianum_banner_1

Čt 17/10/18.45 – 19.15 – Velkopřevorský palác, Kočárovna, Malá Strana

O ZELENKOVÝCH ORATORIÍCH

Besedu s muzikologem Václavem Kapsou (ÚDU ČAV) o zelenkových oratoriích moderuje prof. Petr Daněk (ÚDU ČAV).

VSTUP ZDARMA – registrace [email protected]

 

 

Čt 17/10/2019/ 19.30 – kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana

JAN DISMAS ZELENKA – SEPOLCRI

Immisit Dominus pestilentiam ZWV 58 / Deus Dux fortissimae ZWV 60 / Attendite et Videte ZWV 59

 ______________________________________________________

 

Collegium Marianum / Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Hana Blažíková - soprán / Aneta Petrasová – alt / Tomáš Lajtkep – tenor / Jaromír Nosek – bas

zakoupit vstupenky

 

Jan Dismas Zelenka složil velkou část svého díla v Drážďanech, ale i pro Prahu zkomponoval řadu děl, což potvrzuje jeho silnou vazbu. Tři pašijová oratoria pro rozjímání ve svatém týdnu byla napsána pro jezuitskou kolej v Klementinu a rovněž na objednávku hraběte Hartiga, v jehož službách tehdy Zelenka působil a byla určena k provedení u Kristova hrobu. Některá z nich složil později na dvoře saského kurfiřta a krále Fridricha II.

 

 

Zelenka Conference

Pá 18/10/2019/ 10.00 až 18.00 – knihovna muzikologického odd. Ústavu dějin umění AV ČR Praha, Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6

ZELENKA CONFERENCE PRAGUE 2019

______________________________________________________

 

Registrace / VSTUP ZDARMA

 

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách. V letošním roce se můžeme těšit na přednášející z Austrálie, Nového Zélandu, Velké Británie, Islandu a České republiky.

 

 

zf_2019_inegal_dresden_banner

Pá 18/10/18.45 až 19.15 – Velkopřevorský palác, Kočárovna, Malá Strana

O ZELENKOVĚ MŠI

Beseda se zakladatelem festivalu a dirigentem souboru Ensemble Inégal Adamem Viktorou o slavnostní mši Missa purificationis B:V:M: ZWV 16 a také o premiérovém uvedení Zelenkova offertoria Currite ad aras. Moderuje prof. Petr Daněk (ÚDU ČAV).

VSTUP ZDARMA, registrace [email protected]

 

 

 

Pá 18/10/2019/ 19.30 – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ul., Praha 1 – Malá Strana

So 19/10/2019/ 17.00 – Annenkirche, Drážďany

JAN DISMAS ZELENKA:

Missa purificationis Beatae Virginis Mariae ZWV 16
Currite ad aras ZWV 166 – světová premiéra

______________________________________________________

Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal

Adam Viktora – dirigent

Gabriela Eibenová – soprán / Martin Ptáček – alt / Virgil Hartinger – tenor / Mikhail Pashayev – bas

 

zakoupit vstupenky PRAHA 
zakoupit vstupenky DRÁŽĎANY

 

Společný projekt souborů Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory.

Mši k svátku očištění panny Marie složil Jan Dismas Zelenka v roce 1733, kdy získal u saského dvora v Drážďanech mnoho nových objednávek na rozměrné liturgické skladby pro významné příležitosti toho roku. Všechny skladby musel dokončit v poměrně krátkém termínu. Samotnou Missa Purificationis tak složil během deseti dnů. Na závěr k ní připsal: „…tuto mši jsem započal 14. srpna a díky milosti Boží dokončil 23. téhož měsíce, ačkoliv jsem byl nemocen.“ Tuto Mši soubor Ensemble Inégal nahrál ve světové premiéře a v roce 2010 za ni získal tři prestižní mezinárodní ocenění  Diapason d´Or, Goldberg 5 Stars a Prelude Classical Music Award.

Na závěr koncertu ve světové premiéře zazní ofertorium Currite ad aras, které Jan Dismas zkomponoval v roce 1716 ve Vídni.

 

Doprovodný program festivalu:

 

Čt 17/10/17.00 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Praha Karlov

TRADIČNÍ VOTIVNÍ MŠE SV. O NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI EUCHARISTIE

věnována památce Jana Dismase Zelenky a prof. Wolfganga Horna

Latinská mše v tridentského ritu, na které zazní Missa de Beata Virgine od Giovanni Pierluigi da Palestriny v provedení souborů Spherae sonantes a Svobodné hudební bratrstvo.

 

 

ABONENTKU nebo vstupenky na jednotlivé koncerty můžete zakoupit v předprodeji sítě www.goout.cz, eventuálně půl hodiny před začátkem koncertu v místě konání.

 

 

 

Festival pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.