Menu

Program – 2018

16.10.2018 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana

Orchestrální díla Jana Dismase Zelenky

Zahajovací koncert

Sinfonia a moll / Hipocondria / Suita F Dur

______________________________________________________

Musica Florea / Marek Štryncl - umělecký vedoucí

zakoupit vstupenky

Instrumentální hudba Jana Dismase Zelenky sice není nijak početná, ovšem rozhodně patří mezi velmi originální část jeho tvorby. Program tohoto koncertu tvoří trojice skladeb (Sinfonia a moll, Hipocondria a Suita F dur), které vznikly v roce 1723 během Zelenkova pobytu v Praze. Tato díla jsou výtečnou ukázkou jak invenční práce skladatele s hudebními formami a virtuosním vedením koncertantních instrumentálních hlasů, tak i stylové rozmanitosti. Ta byla běžnou součástí drážďanské hudební kultury, z níž vyrůstá jedinečnost a genialita Zelenkovy hudební řeči. Zejména Hipocondria je pak skutečně experimentálním dílem, plným nečekaných harmonických obratů a disonancí.

 

 

 

17.10.2018 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana

Ze soukromé sbírky světské vokální hudby Jana Dismase Zelenky

A. Vivaldi / J. A. Hasse / G. Giacomelli / F. D. Araja / M. Caballone – Empia chi sa vorrei / G. Sellitto (Sellitti)

______________________________________________________

Musica Aeterna / Peter Zajíček – umělecký vedoucí /Gabriela Eibenová – soprán / Lenka Cafourková – soprán

zakoupit vstupenky

Jan Dismas Zelenka coby seniorní skladatel u dvora sloužil jako zastupující Kapellmeister, což zahrnovalo dodávání světské vokální hudby pro pravidelné komorní koncerty, pořádané v drážďanském královském paláci. Zelenkova soukromá sbírky árií, duet a kantát, kterou nashromáždil sloužila pro použití na těchto koncertech a jako studijní materiál nejen pro něho, ale i pro mladé italské pěvce. Mimo jiné uslyšíme dechberoucí „Gelido in ogni vena“  od Vivaldiho, které je možná korunním šperkem Zelenkovy fascinující sbírky světské vokální hudby.

 

 

 

19.10.2018 10:00 až 18:00 – kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

Zelenka Conference Prague

Setkání s autorkou monografie o J. D. Zelenkovi

______________________________________________________

Janice B. Stockigt (Austrálie), Andrew Frampton (Velká Británie), Frederic Kiernan (Austrálie), Michael Driscoll (USA), Kjartan Óskarsson (Island), Maria Sawinkova (Rusko), Václav Kapsa (Česká republika), Lukáš Vokřínek (Česká republika), Jiří K. Kroupa (Česká republika)

 Registrace a více podrobností / VSTUP ZDARMA

Součástí programu Zelenka Festivalu Praha je i jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného zelenkovského výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Zájem o Zelenkovu hudbu je v prudkém rozporu s akutním nedostatkem informací vzešlých z probíhajícího muzikologického výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

Konferenci uzavře setkání s Janice B. Stockigt, autorkou monografie Jan Dismas Zelenka – český hudebník na drážďanském dvoře. Událost proběhne u příležitosti vydání českého překladu v nakladatelství Vyšehrad.

 

 

 

19.10.2018 v 19:30 hodin – Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ul., Praha 1 – Malá Strana

20.10.2018 v 17:00 hodin – Annenkirche, Drážďany

J. D. ZELENKA / Missa Sancti Spiritus ZWV 4 – česká premiéra / Litaniae Lauretanae ZWV 151

______________________________________________________

Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal / Gabriela Eibenová – soprán / Martin Ptáček – alt / Virgil Hartinger – tenor / Lukáš Zeman – bas

Adam Viktora – dirigent


zakoupit vstupenky PRAHA

zakoupit vstupenky DRÁŽĎANY

Společný projekt souborů Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory.

Missa Sancti Spiritus zaujímá mezi dvaceti sedmi zachovanými Zelenkovými mšemi jedinečné místo. Je první, která obsahuje bohaté zastoupení trubek a tympánů a slavnostní tóninu D-dur, jež se staly charakteristickým znakem jeho zhudebnění mší v následující dekádě. Okolnosti jejího prvního provedení v Drážďanech nicméně zůstávají záhadou. Jméno napovídá, že vhodnou příležitostí mohl být Boží hod svatodušní, tedy Letnice, neexistují ale žádné dokumenty, které by tuto hypotézu potvrzovaly. Jediné, co máme, je Zelenkův podepsaný rukopis, komplexní zdroj, který nese svědectví o dlouhé a spletité kompoziční historii.

 

 

Abonentku nebo vstupenky na jednotlivé koncerty můžete zakoupit v předprodeji sítě www.colosseumticket.cz, eventuálně půl hodiny před začátkem koncertu v místě konání.

Zakoupit celofestivalovou vstupenku na všechny koncerty 

 

 

Festival pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.